Ämnesgruppen MKV@JMG

poster_Cohn&Wolfewebbflyer
Januari – April 2010

MKV@JMG var ämnesgruppen för medie- och kommunikationsvetarprogrammet vid JMG på Göteborgs Universitet. Jag var med och arrangerade samt skapade marknadsföringsmaterialet (koncept, foto och copy) till gästföreläsningen “Cohn&Wolf: PR – på riktigt”.