Bokningsbolagens makt över jämställt festivalbokande

Det är oftast festivalarrangörerna som står i fokus i debatten om en jämställd festivalscen. Men redan hos bokningsbolagen har det skett ett urval av vilka akter som går att boka till festivalerna, och där dominerar männen. Det visar den pilotstudie som presenterades idag av Betty Productions med stöd från Kultur i Väst.

Från Betty Productions 10/2014.

Pilotstudien “Varför är det svårt att boka jämställt? – Festivalarrangörens utmaningar” är ett initiativ till att förstå varför det fortfarande inte är jämställt på festivalscenerna. Med stöd från Kultur i Väst utfördes djupintervjuer med två festivalarrangörer i Västra Götalandsregionen i syfte att få inblick i deras arbetsprocess.

Drivkrafterna för att boka jämställt varierade mellan att komma inifrån organisationen och genom press utifrån, till exempel media. För arrangörerna handlade det om att vara en förebild och påverka musikutvecklingen på gräsrotsnivå samt att vidareutveckla och göra en så bra festival som möjligt.

Det är oerhört viktigt i festivalens bokningsprocess att i ett tidigt skede ha tydliga mål om att boka jämställt. Men redan hos bokningsbolaget har det skett ett urval av vilka akter som går att boka till festivalscenerna, och där dominerar männen.

– En intressant vinkel i detta är maktbalansen mellan festivalarrangör och bokningsbolag. Arrangören bokar akterna, men bokningsbolagen bestämmer vad som finns tillgängligt att boka. Just därför är det viktigt att även bokningsbolagen har ett mål om ett jämställt utbud, säger Beatrice Törnros, projektledare på Betty Productions.

– Eftersom den här studien är en pilot kan vi inte generalisera utifrån den. Men vi tycker ändå att vår analys är viktig, då den kan leda till en mer nyanserad diskussion kring vilka som har inflytande och vad som påverkar festivalernas line-ups, säger Tatiana Madrid, strateg på Betty Productions.

Pilotstudien finns att ladda ner i sin helhet via denna länk.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.