Kategorier
Projekt

Roskilde Road Trip Göteborg

Projektledare Roskilde Road Trip Göteborg

December 2012 – Maj 2013

Roskilde Road Trip var en av Roskildefestivalens satsningar med syfte att lyfta fram lokala kreatörer och sätta dem i ett internationellt sammanhang. Roskilde Road Trip ägde rum i april 2013 i Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen och Hamburg. Min roll var att planera och producera den åtta dagar långa kulturfestivalen i Göteborg, vilket bland annat innebar att rekrytera volontärer, ta fram koncept och vara curator för programmet, budgetering och genomförande av festivalen.

https://www.facebook.com/RRTGoteborg

Uppmärksamhet:

Roskildefestivalen förfestar i Göteborg
gp-rrt

Tatiana tar Roskilde till stan 
gp-rrt-jag