Södra Älvsborgs Sjukhus

sasvgrwebb

Webbansvarig

Januari – Juli 2015

På Södra Älvsborgs Sjukhus har jag engagerat mig i utvecklingen av förvaltningens webbplatser. Det har bland annat inneburit sökanalyser och optimering av den externa webbplatsen, agera support för sjukhusets lokala webbredaktörer och skapa material för riktlinjer och rutiner om webben. För att stärka förvaltningens digitala närvaro har jag även bidragit med kompetensutveckling i sociala medier samt medverkat som kreativ konsult i pilotprojekt inom film.

www.vgregion.se/sas/