Ämnesgruppen MKV@JMG

Januari – April 2010 MKV@JMG var ämnesgruppen för medie- och kommunikationsvetarprogrammet vid JMG på Göteborgs Universitet. Jag var med och arrangerade samt skapade marknadsföringsmaterialet (koncept, foto och copy) till gästföreläsningen “Cohn&Wolf: PR – på riktigt”.